Strooiroutes binnen de gemeente

25 november 2019

De gemeente bestrijdt gladheid op wegen waar veel verkeer is. De ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken houden we begaanbaar. Bij lichte gladheid strooien we alleen bij bruggen en viaducten. In enkele gevallen strooit de strooiploeg ook (delen van) straten die niet staan aangemerkt als hoofdroute of uitvalsweg, omdat deze straten tussen twee hoofdwegen of ontsluitingswegen liggen.

Helpt u ook mee?

De gemeente en haar partners werken hard om Krimpen aan den IJssel goed bereikbaar te houden. Toch kunnen zij niet overal tegelijk zijn. Ook worden gedeelten niet gestrooid of van sneeuw ontdaan. Help daarom mee door zelf te vegen en te strooien. Denk vooral aan de stoepen rond uw huis of flat en rond uw geparkeerde auto.

Tips voor zelf strooien:

  • veeg sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft;
  • houd goten en putten vrij van sneeuw. Zo zijn straten en stoepen sneller schoon als het dooit;
  • strooi zand op dikke ijslagen;
  • strooi zout op plekken waar wordt gelopen of gereden;
  • strooizout is niet goed voor het milieu. Strooi dus niet té veel zout en alleen daar waar het nodig is;

Kijk voor meer informatie over de gladheidsbestrijding en de strooiroutes op.

https://www.krimpenaandenijssel.nl/gladheidsbestrijding.