Stemmen met volmacht tijdens gemeenteraadsverkiezingen

3 maart 2022 Foto van een bord bij een stembureau

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt stemmen, mag u iemand anders voor u laten stemmen. Vul hiervoor de machtiging op de achterkant van de stempas in. Geef de gemachtigde naast de volmacht ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. De persoon die voor u stemt moet tegelijk zijn eigen stem uitbrengen. Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Het geven van volmacht kan tot en met de dag van de verkiezingen.

Meer weten?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en het stemmen met volmacht.