Stemmen is belangrijk

18 maart 2019

In het jaar 2019 zijn er drie verkiezingen. Op 20 maart gaan de stembussen open voor Provinciale Staten en voor de besturen van de waterschappen. En over enkele maanden staan de verkiezingen voor het Europees Parlement op de rol. Vanuit democratisch oogpunt gezien is 2019 dus een heel bijzonder jaar. Ik roep u op om drie keer uw stem uit te brengen. Maak gebruik van uw invloed op de toekomst van Zuid-Holland, van Nederland en van Europa.

In Nederland is het algemeen kiesrecht in 1919 ingevoerd. In onze democratische rechtsstaat krijgt iedereen vanaf 18 jaar de kans een stem uit te brengen, welke achtergrond, geloof of voorkeuren mensen ook hebben. Dat is een enorm voorrecht en een belangrijke verworvenheid, waarvoor is gestreden en die het waard is om te verdedigen. In veel landen hebben de inwoners namelijk niet de vrijheid om te gaan stemmen. Graag wil ik vooral de jongeren, die voor het eerst stemgerechtigd zijn, aanmoedigen te gaan stemmen. Als je mee wilt bepalen welke kant het opgaat met je stad, provincie, land en continent, dan is dit je kans. Dus, vul een stemwijzer in, zoek in programma’s van partijen, beoordeel hun plannen en maak een keuze. Hier in Nederland mag het, hier kan het.

Democratie is een groot goed

Wij leven in een land waar alles gezegd mag worden. Dat is een groot goed, maar dat betekent niet dat alles ook onweersproken hoeft te blijven. In een democratische rechtsstaat is het cruciaal dat we allemaal voortdurend aandacht blijven geven aan de rechten, plichten en vrijheden die zo waardevol zijn. Daar mogen wij elkaar op aanspreken, bijvoorbeeld als iemand een loopje neemt met vastgestelde feiten of dingen zegt die in strijd zijn met onze Grondwet. Inwoners vragen terecht aan politici en bestuurders om met een goed verhaal te komen en met oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Belangrijk is een duidelijke toekomstvisie waar mensen iets mee kunnen en waardoor ze het gevoel krijgen dat er rekening met hen wordt gehouden. Het is een wisselwerking. Een

goed functionerende democratie vraagt inzet van ons allemaal, van een vitale overheid en van een betrokken samenleving.

De uitdagingen van de provincie

Als inwoner van Zuid-Holland woont u in het dichtstbevolkte deel van het land. Want, u deelt de provincie met ongeveer 3,6 miljoen anderen. De provincie staat voor de uitdaging ervoor te zorgen dat al die mensen hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren. Zuid- Holland werkt aan bereikbaarheid en een sterke economie, aan kansen voor natuur en recreatie en aan een goede verdeling van de schaarse ruimte, bijvoorbeeld voor het bouwen van huizen. De provincie speelt daarbij in op de klimaatverandering, stimuleert de energietransitie en kiest voor vergroening van de economie.

De toekomst van ons allemaal begint vandaag. De plannen voor de toekomst worden nu gemaakt en de komende jaren uitgevoerd. Stem daarom op 20 maart, doe mee, denk mee en stuur mee.

Met hartelijke groet,

Jaap Smit,

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland