Start werkzaamheden aanbreng geluidsschermen Algerabrug

8 december 2020

Op 8 december starten de werkzaamheden voor het aanbrengen van geluidsschermen op de aanbrug van de Algerabrug. De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een saneringsprogramma voor woningen die staan op de zogeheten “B-lijst”. Dit betreft  saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 60 dB(A) tot en met 64 dB(A).

Bekijk voor meer informatie het uitlegfilmpje op YouTube.