Start voorbereiding fase 7 van project de Grote Kruising: het maken van een fietsstraat

29 september 2021

De voorbereidingen voor fase 7 van het project de Grote Kruising zijn van start. Tijdens deze fase wordt er een fietsstraat gemaakt vanaf het Koningin Wilhelminaplein tot aan de Treviso/Verbindingsweg en op de Oude Tiendweg.

Onderzocht is welke (verkeers)maatregelen moeten worden genomen om deze fietsstraat te kunnen realiseren. Op basis van dit onderzoek hebben burgemeester en wethouders een “voorkeursvariant” voor fase 7 vastgesteld. Hoe dit plan eruit ziet, kunt u zien op www.degrotekruising.nl

Als u liever een informatiebrochure in handen heeft, kunt u deze ophalen op het Raadhuis. Op de website leest u ook meer over de inspraakprocedure die voor deze fase van het project de Grote Kruising geldt.