Stap voor stap naar wonen zonder aardgas

9 juni 2022 Sfeerfoto van inductie kookplaat

Hoe kan uw buurt overstappen van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen? Dat kunt u zien op de speciale website van gemeente Krimpen aan den IJssel in samenwerking met het regionaal energieloket. Hier leest u ook wat u kunt doen om uw woning voor te bereiden op een toekomst zonder aardgas.

In de ‘transitievisie warmte’ staat hoe Krimpen van het aardgas af gaat

Net als de rest van Nederland, heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een plan gemaakt: de transitievisie warmte. Daarin staat hoe we de komende jaren kunnen overstappen naar een andere manier van stoken en koken zonder aardgas. Als we namelijk minder of geen aardgas meer gebruiken, is dat beter voor uzelf en voor het milieu.

Tips en adviezen voor uw adres op krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij

Overstappen op een andere manier van verwarmen en koken gaat niet vanzelf. We begrijpen dat u daar vragen over heeft. Op krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij vindt u een knop naar een speciale website. Op die website kunt u uw postcode en huisnummer invullen. Dan ziet u wat een geschikte manier voor stoken en koken voor uw woning kan zijn. En wat u nu al kunt doen om uw woning hierop voor te bereiden. Bijvoorbeeld door uw woning alvast te isoleren.

We investeren allemaal een beetje in de toekomst

Uw woning verbeteren is een duurzame investering. Het kost u eerst geld, maar u verdient die kosten ook weer terug. Onder meer door te besparen op uw energiekosten. Iedereen doet wat. De overheid helpt u een beetje op weg met subsidies. Onder andere voor isolatie in uw huis en bij de aanschaf van een warmtepomp.

Heeft u vragen?

Voor meer informatie over wonen zonder aardgas kunt u terecht op krimpenaandenijssel.nl/aardgasvrij. Meer tips en adviezen vindt u op Woonwijzerwinkel.nl en regionaalenergieloket.nl