Sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 – 2026’ laat inwoners bewegen

17 januari 2022 Afbeelding van tennisvereniging Langeland

Het college van de gemeente Krimpen aan den IJssel stemde vorige week in met de inhoud van de nieuwe sportnota ‘Krimpen beweegt 2022 – 2026’. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van sporten, spelen en bewegen. De nota is aangeboden aan de raad. De titel van de nieuwe sportnota is gekozen, omdat we het belangrijk vinden dat inwoners blijven sporten, spelen en bewegen om mentaal en fysiek fit te blijven.

Sportnota is participatief gemaakt

Ongeveer 28 partijen, variërend van sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, organisaties en instellingen uit het maatschappelijk middenveld (Stichting Synerki, KrimpenWijzer, MEE, het Seniorenplatform, Adviesraad Sociaal Domein, Gezondheidscentrum Krimpen, etc.) hebben input geleverd.

Centraal staat de breedtesport

Belangrijke uitgangspunten daarin zijn dat sporten, spelen en bewegen voor alle inwoners in Krimpen aan den IJssel toegankelijk moet zijn. Ook moet er integrale afstemming plaats vinden tussen de verschillende beleidsterreinen (sport-onderwijs, sport-ruimte, sport-sociaal domein, etc.).

De ambities zijn:

  1. Het stimuleren van de sport- en beweegdeelname onder alle Krimpenaren
  2. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten, spelen en bewegen
  3. Voldoende kwalitatief goede sportaccommodaties
  4. Het vergroten en verzilveren van de maatschappelijke waarde van sportverenigingen
  5. Het stimuleren van een integrale effectieve en efficiënte samenwerking tussen de betrokken partijen