Spelregels voor participatie MIRT-verkenning Oeververbindingen bekend

7 juli 2020

De participatieaanpak van de MIRT-verkenning Oeververbindingen is erop gericht om iedereen die zich betrokken voelt, te informeren, mee te laten denken en mee te laten doen. De nadruk ligt dus op samen onderzoek doen. Om dit mogelijk te maken hebben we spelregels opgesteld en samengebracht in het Spelregelkader.

Wethouder Anthon Tim van vervoer en zes andere bestuurders die nauw betrokken zijn bij de MIRT-verkenning, lichten in een video toe waarom het Spelregelkader voor de MIRT-verkenning Oeververbindingen van belang is en hoe zij daar invulling aan hebben gegeven. Klik hier voor de video. 

Meer weten? Kijk dan op www.oeververbindingen.nl