Schip noodopvang vluchtelingen binnen 3 weken in Krimpen

9 november 2021

Gisteravond organiseerde de gemeente een inloopavond om omwonenden te informeren over de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen. Burgemeester Martijn Vroom: “Het was een positieve avond. Inwoners deelden hun zorgen en kwamen hun sympathie brengen. Ook boden inwoners aan om asielzoekers te helpen en wegwijs te maken. Een aantal mensen kwam met suggesties en tips, waar we ons voordeel mee doen. Zo vangen we als gemeenschap deze vluchtelingen voor 8 weken zo goed mogelijk op.”

Binnenkort zijn 70 vluchtelingen tijdelijk 8 weken bij ons te gast

Zij kunnen vanwege plaatsgebrek niet terecht in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra (AZC’s). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat hen daarom opvangen op een hotelschip. Het schip komt vermoedelijk aan de noordwestelijke kant van de Sliksloothaven (zijde Parallelweg ter hoogte van Haven 1 – 15).

Op www.krimpenaandenijssel.nl/noodopvang vindt u meer informatie over de noodopvang. Via het e-mailadres noodopvang@krimpenaandenijssel.nl kunt u uw vragen stellen. Ook u kunt zich via dit e-mailadres opgeven als u zich wil opgeven voor vrijwilligerswerk.

Er zijn niet genoeg opvangplekken voor vluchtelingen

Door een tekort aan huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een vergunning voor verblijf) zitten de AZC’s overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen niet goed worden opgevangen. Steeds meer gemeenten in Nederland bieden op dit moment hulp om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. Wij willen met name een bijdrage leveren aan de mogelijkheid om Afghanen in Nederland goed te verwelkomen. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de internationale vredesmissie. Hierdoor zijn ze in hun eigen land niet meer veilig. Wij vinden het belangrijk dat het COA deze Afghanen goed kan opvangen.

Het gaat om een tijdelijke oplossing

Het COA heeft aangegeven dat er na 8 weken weer voldoende plekken beschikbaar zijn. Langere tijdelijke opvang is volgens het COA dus niet nodig. De gemeente Krimpen aan den IJssel voldoet dit jaar aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders en stelt geen extra woningen beschikbaar voor statushouders.

We weten nog niet wanneer het schip aanmeert

Het COA bereidt samen met de gemeente de opvang voor. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van bemanning/beveiliging, stroom, medische zorg en maaltijdverzorging. Daarna kan de opvang pas starten. Wanneer dit gebeurt weten we nu nog niet. Zodra dit bekend is, laten we dit via www.krimpenaandenijssel.nl/noodopvang en onze andere communicatiekanalen weten.