Rooien bomen in herstratingsgebied Boveneind

24 januari 2023 Foto van de bomen die gepllant gaan worden.

Deze maand start de uitvoering van het rioleringsplan in Boveneind. Daarna volgt het ophogen en herstraten van het gebied. In verband met de werkzaamheden van het riolerings- en herstratingsplan Boveneind wordt er gekeken naar de staat van de bomen in dat gebied. De bomen moeten namelijk de nodige werkzaamheden kunnen doorstaan. Bovendien staan sommige bomen op plekken waar werkzaamheden uitgevoerd worden aan kabels en leidingen. Een aantal bomen moeten daarom helaas gerooid worden, omdat uit onderzoek is gebleken dat zij óf vanwege de huidige conditie de ophoogwerkzaamheden niet zullen overleven, óf dat zij in verband met de ligging van kabels en leidingen of door het herinrichtingsplan moeten verdwijnen. Daarom moeten meerdere bomen helaas gerooid worden. Dit gebeurt in het gebied Boveneind (het gebied tussen ongeveer het Zandrak, Boveneindselaan, Zevenster en Fokkemast). 

Er worden 120 bomen gerooid en 130 nieuwe bomen geplant
In het kader van de voorbereiding van een riolerings- en herstratingsplan lieten wij de conditie van alle bomen in het gebied door een extern bureau beoordelen. Per boom werd bekeken wat de huidige staat is en of de boom de werkzaamheden zou kunnen doorstaan. Tot slot werd onderzocht welke bomen in verband met de werkzaamheden aan kabels en leidingen en in verband met een nieuwe inrichting moeten worden gerooid. Er wordt een rooiplan opgesteld en een nieuw groenplan.

Geconcludeerd is dat in dit gebied 120 bomen moeten worden gerooid. Maar ook dat er 130 nieuwe bomen worden geplant. De plannen zijn besproken tijdens bijeenkomsten voor omwonenden.

De tekeningen, plannen en alle overige documenten en correspondentie kunt u vinden op onze website via de volgende link: https://www.krimpenaandenijssel.nl/Boveneind.