De KrimpenerKunstwaard beheert de expositieruimte in ontmoetingscentrum De Tuyter. De ambitie is om bezoekers van De Tuyter kennis te laten maken met zowel amateur- als professionele kunst. Per jaar worden er ongeveer 6 exposities georganiseerd.

Exposities in de ontmoetingsruimte

De Krimpener Kunstwaard organiseert exposities in de centrale ontmoetingsruimte van De Tuyter. Deze ruimte heeft een bar, die gebruikt kan worden bij openingen van exposities. Voor de exposities zijn 3 wanden beschikbaar. Voor driedimensionaal werk zijn 2 vitrines  beschikbaar. Gedurende de openingstijden van het gebouw is permanent een beheerder aanwezig die toezicht houdt op de expositie. Kijk voor meer informatie over de Tuyter naar de link Ontmoetingscentrum De Tuyter.

Aanvragen

Bent u kunstenaar en wilt u exposeren in De Tuyter? Dien dan een aanvraag in. De aanvragen wordt door de Krimpener Kunstwaard  beoordeeld. Vermeld ook uw website als u die heeft.

Exposities

Voor de exposities biedt de gemeente de volgende faciliteiten:

  • Ondersteuning vanuit Krimpener Kunstwaard.
  • Het verzekeren tegen diefstal en beschadiging van het werk tijdens de expositie.
  • Een bijdrage in de kosten van de opening (indien van toepassing).
  • Het vervaardigen en verzenden van de uitnodiging (indien van toepassing).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over exposeren in De Tuyter of over de Krimpener Kunstwaard? Dan kunt u contact opnemen met Floor Tuink via telefoonnummer 14 0180 of rechtstreeks met de Krimpener Kunstwaard info@kunstwaard.nl.