Realistische energiestrategie dankzij samenwerking in regio Rotterdam Den Haag

6 april 2021

De RES 1.0 in de energieregio Rotterdam – Den Haag is klaar voor besluitvorming door de gemeenten. Gemeente Krimpen aan den IJssel heeft samen met 22 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie een realistische energiestrategie voor de regio gemaakt, de RES. De RES helpt Krimpen aan den IJssel bij haar ambitie om in de toekomst klimaatneutraal te worden. Voor 1 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de RES.

Strategie voor de energietransitie

De RES is een strategie voor de regio en brengt de plannen en beleid van de gemeenten, waterschappen en provincie bij elkaar. Plannen en beleid om in de komende jaren de overstap te maken van het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool naar duurzame, schone energiebronnen zoals zon en wind. De RES geeft inzicht in het complexe energiesysteem waarin energiebronnen, transport, opslag en gebruikers op allerlei manieren met elkaar zijn verbonden. In de RES staan ambities op het gebied van warmte, elektriciteit, duurzame brandstoffen en draagvlak. Wubbo Tempel, wethouder duurzaamheid: “Ik ben trots op de RES die nu op tafel ligt.  Bij het maken van deze energiestrategie is er ook intensief samengewerkt met deskundigen van netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties en ondernemingen. Ik ben er van overtuigd dat we hiermee een realistisch plan hebben neergelegd waar we de komende jaren met elkaar verder aan werken. Een toekomstbeeld wat uitgaat van een betaalbare, betrouwbare, veilige, schone, energievoorziening voor iedereen.

Hoe gaat het verder?

Gemeenten, waterschappen en de provincie bepalen ieder voor zichzelf hoe de RES wordt vertaald naar het lokale (omgevings)beleid en de bijbehorende acties en instrumenten. Gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene besturen van de waterschappen besluiten voor 1 juli 2021 over de vaststelling van deze RES. De RES wordt daarna elke twee jaar geactualiseerd, op grond van nieuwe inzichten, ervaringen en technieken. Door de RES vast te stellen scharen de samenwerkende partijen zich achter de verwoorde ambitie en zetten ze zich in om deze in onderlinge samenwerking te realiseren.

Wat betekent de RES voor inwoners en bedrijven?

Inwoners en bedrijven merken niet allemaal hetzelfde van de RES. De RES is namelijk een strategie die door gemeenten, waterschappen en provincie, gebruikt gaat worden om plannen te maken. Dat doen de gemeenten samen met deskundigen, inwoners, bedrijven, organisaties en energiecoöperaties. Samen gaan ze op zoek naar hoe de doelen gehaald kunnen worden. Ze maken daarvoor lokaal beleid en plannen. Uiteindelijk gaat iedereen iets merken van de energietransitie, bijvoorbeeld omdat een wijk van het aardgas af gaat of omdat er zonnepanelen op het dak van een winkelcentrum worden gelegd. Meer informatie en video’s over de RES zijn te vinden op www.resrotterdamdenhaag.nl.

Landelijke doelstellingen

We moeten allemaal samen optrekken om de landelijke klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. We willen in Nederland in 2030 de helft minder CO2 uitstoten vergeleken met 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord. De 30 energieregio’s in Nederland liggen volgens het Nationaal Programma RES (NPRES) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op koers om gezamenlijk de landelijke doelstellingen te behalen. Na 1 juli analyseren het NPRES en PBL op basis van de ingeleverde RES’en of dit nog steeds het geval is.