Raadsvergadering woensdag 1 september: herbenoeming burgemeester

1 september 2021

Op woensdag 1 september vergadert de gemeenteraad over het vaststellen van een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van burgemeester Martijn Vroom. De afgelopen maanden heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit de negen fractievoorzitters, een beeld gevormd van het functioneren van de burgemeester, in al zijn verschillende rollen. Op basis van de bevindingen van de vertrouwenscommissie neemt de gemeenteraad op 1 september een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats met gesloten deuren. De vergadering wordt niet uitgezonden en is niet toegankelijk voor publiek. Na de besloten raadsvergadering wordt aansluitend in een openbare vergadering de aanbeveling publiek gemaakt.

Deze vergadering stond eerder gepland voor 12 juli, maar kon toen niet doorgaan vanwege coronabesmettingen.