Raadsvergadering maandag 12 juli: herbenoeming burgemeester

6 juli 2021

Op maandag 12 juli vergadert de gemeenteraad over het vaststellen van een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de herbenoeming van burgemeester Martijn Vroom. De afgelopen maanden heeft een vertrouwenscommissie, bestaande uit de negen fractievoorzitters, een oordeel gevormd van het functioneren van de burgemeester, in al zijn verschillende rollen. Op basis van de bevindingen van de vertrouwenscommissie neemt de gemeenteraad op 12 juli een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming. De vergadering van de gemeenteraad vindt plaats met gesloten deuren. De vergadering wordt niet uitgezonden en is niet toegankelijk voor publiek. Na de besloten raadsvergadering wordt aansluitend in een openbare vergadering de aanbeveling publiek gemaakt.