Raadsvergadering in het raadhuis

14 mei 2019

Op dinsdag 21 mei vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. 

De raadsleden spreken onder meer over de benoeming van een burgerlid voor de fractie van de ChristenUnie, het krediet voor riolerings- en herstratingsplan Oud-Krimpen inclusief bijbehorende afschrijvingstermijnen en klimaat adaptie, het krediet voor ruimen en ophogen van de begraafplaats Waalhoven-fase 1.

Daarnaast zal er gesproken worden over de Archiefverordening, over zienswijzen van de strategische agenda MRDH alsmede van de diverse begrotingen verbonden partijen en over de Verordening maatschappelijke ondersteuning. Over het agendapunt het krediet voor verkeerskundige maatregelen van de Ouverturelaan heeft de besluitvoorbereidende commissie aan de raad het advies gegeven om het voorstel van de raadsagenda af te halen.

Vanwege de Europese verkiezingen zal de raadsvergadering op dinsdag 21 mei plaatsvinden, deze begint om 20.00 uur.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot dinsdag 21 mei 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/