Raadsvergadering in het raadhuis

7 juli 2020

Op donderdag 9 juli vindt een raadsvergadering plaats in het raadhuis vanaf 13.30 uur. De raadsleden bespreken deze middag en deel van de avond de Kadernota 2021 waarin de richting wordt bepaald voor de plannen van de gemeente voor de komende jaren. Op basis van de Kadernota stelt het college een ontwerpbegroting op waarin de uitgangspunten van de raad financieel zijn uitgewerkt.

Vanwege de Corona-maatregelen kan er helaas geen publiek aanwezig zijn. U kunt de vergadering live volgen via de LOK of https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/

Spreekrecht (let op: het spreekrecht start om 13.45 uur)

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u dit uiterlijk woensdag 8 juli aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van de vergadering zijn beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/