Raadsvergadering in het raadhuis

25 februari 2020

Op donderdag 5 maart om 20.00 uur vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan de vergadering vindt om 19.30 uur een presentatie plaats van de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid.

De raadsleden bespreken het beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet voor het Integraal Huisvestingsplan (IHP), de Verordening Rekenkamer en Paul Hofstra en Rolf Willemse worden beëdigd als directeur en plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 5 maart 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/