Raadsvergadering in het raadhuis

17 september 2019

Op donderdag 19 september vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. Deze vergadering start om 20.00 uur.

De raadsleden nemen afscheid van raadslid Arnold de Leeuw, benoemen zijn opvolger en twee nieuwe burgerleden (CDA en SvK), bespreken de Cultuurnota, het benodigd krediet voor sloop van ’t Onderdak en de verordening individuele studietoeslag Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2019.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 19 september 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.