Raadsvergadering in het raadhuis

9 juli 2019

Op donderdag 11 juli vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. Let op: deze vergadering start om 12.45 uur. De raadsleden bespreken deze middag en deel van de avond de Kadernota 2020: in de Kadernota wordt beschreven welke plannen er zijn voor een toekomstig Krimpen aan den IJssel.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 11 juli 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. In verband met het vroege tijdstip van vergaderen, zouden we het op prijs stellen indien u uiterlijk woensdag 10 juli de griffie meldt dat u wenst in te spreken.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/