Raadsvergadering in het raadhuis

23 juli 2019

Op donderdag 27 juni vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. 

De raadsleden nemen afscheid van raadslid Bert-Jan Ruissen, installeren Ronald Hogendoorn als raadslid en Anton Brand als burgerlid voor de SGP en spreken onder meer over De Jaarstukken 2018, de Verlenging werkingsduur verordening woonruimtebemiddeling, het aanvragen van een suppletie-uitkering bommenregeling, Tweede uitbreiding Fonds duurzaamheidslening, tweede ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Janson, Vaststellen verordening Rechtspositie Raads- en Commissieleden 2019, aanvragen vangnetuitkering Participatiewet en de begrotingswijziging juni 2019. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 27 juni 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/