Raadsvergadering in het raadhuis

23 juli 2019

Op 4 april vindt een raadsvergadering plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht. 

De raadsleden nemen afscheid van Marco Oosterwijk, en spreken verder onder meer over het Gebiedsbod, Nota lokale heffingen, Vaststellen van risicoanalyses en sturingsarrangementen Verbonden partijen 2019 en het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2019. Deze raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 4 april 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/