Raadsvergadering en besluitvoorbereidende commissievergadering in het raadhuis

10 september 2019

Op donderdag 12 september om 20.00 uur vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Tijdens deze commissievergadering worden de volgende raadsvoorstellen besproken:

  • De Cultuurnota
  • Kredietaanvraag sloop Onderdak
  • Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2019
  • Begrotingswijziging september 

Raadsvergadering op 19 september

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 19 september om 20.00 uur in het raadhuis gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.