Raadsvergadering begroting 2023 op 10 november

9 november 2022 Foto van het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Op donderdag 10 november behandelt de gemeenteraad het voorstel om de gemeentelijke begroting voor 2023 vast te stellen. In de begroting staat wat de plannen van de gemeente zijn in een bepaald jaar. En hoeveel geld ter besteding beschikbaar is voor deze plannen.. De door het college opgezette conceptbegroting is digitaal te bekijken via krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl

De raadsvergadering start donderdag om 13.00

Raadsleden gaan met elkaar en college in debat over het voorstel. Raadsleden kunnen in de vergadering moties indienen om aanvullende verzoeken of uitspraken te doen. Ze kunnen ook amendementen indienen om de begroting te wijzigen. Aan het einde van de vergadering stemt de gemeenteraad over de begroting en de ingediende moties en amendementen. Naar verwachting eindigt de vergadering rond 20.00 uur.

U bent welkom om aanwezig te zijn

U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

 Wilt u gebruik maken van spreekrecht?

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Aanmelden kan bij de griffier. Stuur dan een mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. In plaats van inspreken is het ook mogelijk om een schriftelijke inbreng te sturen naar de griffie.