Raadsvergadering 26 januari

24 januari 2023

Op donderdag 26 januari om 20.00 uur is de raadsvergadering. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten over raadsvoorstellen. Deze voorstellen bespraken de raads- en burgerleden de afgelopen weken tijdens de voorbereidende commissievergaderingen. Donderdag kunnen raadsleden amendementen indienen om de voorstellen te veranderen. Zij kunnen ook met een motie een extra verzoek doen. Aan het einde van de vergadering worden alle voorstellen in stemming gebracht.

 Raadsleden kunnen ook een verzoek doen om moties ‘vreemd aan de orde van de dag’ aan de agenda toe te voegen. Dat zijn voorstellen van raadsleden om als raad een uitspraak of een verzoek aan het college te doen. De voorstellen gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Bij het vragenhalfuur kunnen raadsleden vragen stellen. De vragen moeten gaan over onderwerp dat nu speelt en niet kunnen wachten op een later moment.

Raadsvoorstellen

In de raadsvergadering worden besluiten genomen over de volgende voorstellen:

  • Raadsvoorstel Verbouwing voor veilige bedrijfsvoering Brandweerkazerne
  • Raadsvoorstel Start planontwikkelingsfase nieuwbouw Crimpenersteyn

U bent welkom in het Raadhuis

U bent van harte welkom om bij de vergadering te zijn in het Raadhuis. De vergadering is ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

U kunt gebruik maken van het spreekrecht

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen in de raadsvergadering de raad toespreken. Aanmelden kan bij de griffier. Stuur dan een mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 14 0180. In plaats van inspreken is het ook mogelijk om een schriftelijke bijdrage te sturen naar de gemeenteraad.