Raadsvergadering 17 oktober

14 oktober 2019

De raad neemt besluiten over de in de commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 oktober om 20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van spreekrecht.

De raadsleden bespreken het Integraal Huisvestingsplan, het beschikbaar stellen van krediet voor vernieuwing van het sportcomplex Tennisvereniging Langeland en het mogelijk verplaatsen van het Krimpens Sociaal Team/KrimpenWijzer naar het Raadhuisplein.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot donderdag 17 oktober 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.