Raadscommissievergaderingen op 9 en 16 september 2021

7 september 2021

Op donderdag 9 en 16 september zijn er commissievergaderingen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het raadhuis. Het zijn digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Besluitvoorbereidende commissie 9 september om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de raadsvoorstellen de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Evenementenvisie 2021
 • Raadsvoorstel Ontwikkelvisie IJsseldijk
 • Raadsvoorstel haalbaarheidsonderzoek vernieuwing Crimpenersteyn
 • Raadsvoorstel Verordening Starterslening
 • Raadsvoorstel 3e wijziging gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland e.o.

 Besluitvoorbereidende commissie donderdag 16 september om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2021
 • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Centrum-Zuid
 • Raadsvoorstel Project ‘de afvalvrije school’
 • Raadsvoorstel Zienswijze begrotingswijziging 2021 GRJR
 • Raadsvoorstel begrotingswijziging september 2021
 • Raadsvoorstel afwikkelen beroepschrift btw begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel Herbenoeming lid Raad van Toezicht Blick

 Raadsvergadering op donderdag 23 september om 20.00 uur

De raad neemt op 23 september besluiten over die in de besluitvoorbereidende commissies besproken zijn.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissies mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. We sturen uw tekst dan aan de raads- en commissieleden.

De agenda van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.