Raadscommissievergaderingen in het raadhuis

4 februari 2020

Op donderdag 6 en 13 februari vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.

Informatieve commissie op donderdag 6 februari om 20.00 uur

De commissie laat zich tijdens deze commissievergadering informeren over:

  • Stand van zaken Grote Kruising

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 13 februari om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

  • Vaststellen van de verordening Rekenkamer 2020 en benoemen directie Rekenkamer
  • Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet IHP

Raadsvergadering op donderdag 5 maart om 20.00 uur

De raad neemt tijdens deze raadsvergadering besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.