Raadscommissievergaderingen

18 november 2021

Op donderdag 18 en 25 november zijn er commissievergaderingen. Vanwege de coronamaatregelen vinden niet alle vergaderingen plaats in het raadhuis, dit verschilt per vergadering. U kunt deze wel allemaal live volgende via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Digitale informatieve commissie 18 november om 20.00 uur

De commissie bespreekt:

  • het concept transitievisie Warmte
  • de corona-ontwikkelingen in Krimpen

Fysieke besluitvoorbereidende commissie donderdag 25 november om 20.00 uur

De commissie bespreekt het:

  • het raadsvoorstel Controleprotocol jaarrekening 2021
  • het raadsvoorstel Wijziging bebouwde kom grens (project Grote Kruising)
  • het raadsvoorstel Zienswijze regionaal risicoproject VRR
  • het raadsvoorstel Ondernemingsplan Promen 2022

Raadsvergadering op donderdag 2 december 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 december 2021 om 20.00 uur .

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.