Raadscommissievergaderingen

28 september 2021

Op donderdag 30 september, donderdag 7 oktober en dinsdag 12 oktober 2021 zijn er commissievergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Informatieve commissie donderdag 30 september om 20.00 uur

Tijdens deze vergadering gaat de commissie in gesprek met de voorzitter van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie en met de gemeentelijke Ombudsman over hun werkzaamheden. Ook is er een toelichting op het proces omgevingsvergunning transformatorstation TenneT. 

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 7 oktober om 20.00 uur

Op de agenda van deze besluitvoorbereidende commissie staan de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel Fairtrade gemeente
  • Raadsvoorstel FinanciĆ«le verordening 2022 en notitie begrotingsafwijkingen 2022
  • Raadsvoorstel Herstel vloeren Krimpenerwaardcollege
  • Raadsvoorstel Reactie brief ministerie inzake Wmo-verordening

Informatieve commissie dinsdag 12 oktober om 20.00 uur

Dit betreft een digitale vergadering, u kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Op de agenda van deze informatieve commissie staan de volgende onderwerpen:

  • Voortgang van het project De Grote Kruising
  • Voortgang planvorming Driestar/Wartburg

Raadsvergadering op donderdag 14 oktober 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 14 oktober 2021 om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissies mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.