Raadscommissievergaderingen

27 augustus 2021

Op donderdag 2, 9 en 16 september zijn er commissievergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 2 september om 20.00 uur, digitaal

Op de agenda van deze informatieve commissie staan de volgende onderwerpen

  • Bijpraatmoment met een Verbonden Partij: DCMR
  • Transitievisie warmte (TVW), toelichting van het proces en welke uitgangspunten nodig zijn voor het opstellen van de Transitievisie Warmte.

De agenda’s voor de besluitvoorbereidende commissie op donderdag 9 en 16 september om 20.00 uur zijn nog niet vastgesteld. Ook is nog niet bekend of het om fysieke of digitale vergaderingen gaat. Deze informatie volgt volgende week en via de kalender op https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.

Raadsvergadering op donderdag 23 september 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 23 september 2021 om 20.00 uur gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.