Raadscommissievergaderingen

8 juni 2021

Op donderdag 10 juni, dinsdag 15 juni en donderdag 17 juni zijn er commissievergaderingen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 10 juni om 20.00 uur

Op de agenda van deze informatieve commissie staan de volgende onderwerpen

 • Toelichting GRJR (Jeugdhulp Rijnmond) op concept begroting 2022
 • Reflectie raad Krimpen op Notitie Kansrijke Oplossingen MIRT-verkenning
 • Agenderingsverzoek Stem van Krimpen: RIB beantwoording schriftelijke vragen stedenband met Hongarije

Besluitvoorbereidende commissie dinsdag 15 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de raadsvoorstellen de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 gemeente Krimpen aan den IJssel
 • Raadsvoorstel begrotingswijziging juni 2021
 • Raadsvoorstel Stedenbouwkundige kaders en kredietaanvraag voor OBS de Groeiplaneet en sportzaal de Populier
 • Raadsvoorstel uitbreiding de Wegwijzer

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 17 juni om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Zienswijze GRJR begroting 2022
 • Raadsvoorstel Exploitatie cultureel centrum De Tuyter
 • Raadsvoorstel Aanpassingen accommodatie MHCK ten behoeve van overlastbeperking buitensport
 • Raadsvoorstel Krimpen Festival 2021

Raadsvergadering op donderdag 24 juni 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 24 juni 2021 om 20.00 uur digitaal gehouden wordt. 

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.