Raadscommissievergaderingen

7 mei 2021

Op dinsdag 11 mei, dinsdag 18 mei, donderdag 20 mei en donderdag 27 mei 2021 zijn er commissievergaderingen. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Informatieve commissie dinsdag 11 mei om 20.00 uur

Op de agenda van deze informatieve commissie staan twee raadsvoorstellen. Het betreft een technische bespreking van de raadsvoorstellen, er vindt nog geen debat plaats.

 • Toelichting en vragensessie raadsvoorstel Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2021
 • Toelichting en vragensessie raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES) 1.0

Informatieve commissie dinsdag 18 mei om 20.00 uur

Op de agenda van deze informatieve commissie staan twee raadsvoorstellen. Het betreft een technische bespreking van de raadsvoorstellen, er vindt nog geen debat plaats.

 • Toelichting en vragensessie raadsvoorstel Lange termijn financiering Stedin
 • Toelichting en vragensessie raadsvoorstel Bijgestelde grondexploitatie en integrale ontwikkeling Centrum-Zuid

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 20 mei om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de raadsvoorstellen die gaan over de Begrotingen Verbonden Partijen:

 • Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)
 • Groenalliantie Midden-Holland
 • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • Streekarchief Midden-Holland
 • Ingenieursbureau Krimpenerwaard
 • GGD Rotterdam-Rijnmond
 • GR IJsselgemeenten
 • DCMR Milieudienst Rijnmond
 • Promen 

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 27 mei om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze besluitvoorbereidende commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
 • Raadsvoorstel Bijgestelde grondexploitatie en integrale ontwikkeling Centrum-Zuid
 • Raadsvoorstel Lange termijn financiering Stedin
 • Raadsvoorstel Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2021

Raadsvergadering op donderdag 3 juni 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 3 juni 2021 om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissies mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergaderingen en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergaderingen en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.