Raadscommissievergaderingen

1 maart 2021

Op donderdag 4 en donderdag 11 maart 2021 vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 4 maart om 20.00 uur

  • De commissie spreekt maandelijks met een met Verbonden Partij; deze maand is dat de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR).
  • De commissie wordt geïnformeerd over de Ontwikkelvisie IJsseldijk.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 11 maart om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende twee raadsvoorstellen:

  • Het raadsvoorstel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021.
  • Het raadsvoorstel begrotingswijziging maart 2021.

Aansluitend op deze vergadering is er een bijpraatmoment over Corona, die naar verwachting rond 20.50 uur zal starten en aansluitend zal worden uitgezonden. De commissie zal worden bijgepraat over de actuele situatie en ontwikkelingen.

Raadsvergadering op donderdag 25 maart 2021

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 25 maart om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd.

De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.