Raadscommissievergaderingen 26 november en 3 december

24 november 2020

Op donderdag 26 november en donderdag 3 december vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 26 november om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Najaarsrapportage 2020 en Eerste Begrotingswijziging 2020 Groenalliantie
 • Verlening van het Regionaal Beleidsplan 2018-2022 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Ondernemingsplan Promen 2021 en 2e begrotingswijziging 2020 Promen
 • Raadsvoorstel Krediet Doorstroommaatregelen Grote Kruising
 • Raadsvoorstel Krediet reconstructie Grote Kruising

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 3 december om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

 • Raadsvoorstel Wijziging en vaststelling beheerverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen
 • Raadsvoorstel Belasting- en tariefvoorstellen 2021
 • Raadsvoorstel Controleprotocol jaarrekening 2020
 • Raadsvoorstel Begrotingswijziging December
 • Raadsvoorstel Voorzieningenfonds 2021
 • Raadsvoorstel Stedenbouwkundige kaders Centrum-Zuid

Raadsvergadering op donderdag 10 december 2020

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissies besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 10 december om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.