Raadscommissievergaderingen

1 februari 2021

Op donderdag 4 en donderdag 11 februari 2021 vinden er commissievergaderingen plaats. Vanwege de coronamaatregelen vinden deze vergaderingen niet plaats in het Raadhuis, maar zijn dit digitale vergaderingen. U kunt deze live volgende via de website van de gemeenteraad https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live

Informatieve commissie donderdag 4 februari om 20.00 uur

  • De commissie krijgt een presentatie over de toekomst van Promen als mens- en arbeidsontwikkelbedrijf.
  • Via een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over de concept stedenbouwkundige kaders van het KOAG-terrein Driekamp, in voorbereiding op het besluitvormingsproces wat hierop volgt.
  • De commissie krijgt een toelichting op de Regiovisie jeugdhulp Rijnmond “Nabij en passend” en de gelegenheid tot het stellen van technische vragen over het voorstel, de visie en het proces.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 11 februari om 20.00 uur

De commissie bespreekt tijdens deze digitale commissievergadering de volgende raadsvoorstellen:

  • Raadsvoorstel risicoanalyses en sturingsarrangementen Verbonden Partijen 2021
  • Raadsvoorstel begrotingswijziging februari 2021
  • Raadsvoorstel Financieel Toezicht 2021
  • Raadsvoorstel Regiovisie jeugdhulp Rijnmond “Nabij en passend”
  • Raadsvoorstel aanbevelingen rekenkamerrapport afvalbeleid.

Raadsvergadering op donderdag 18 februari 

De raad neemt besluiten over de in de besluitvoorbereidende commissie besproken onderwerpen tijdens de raadsvergadering die op donderdag 18 februari om 20.00 uur digitaal gehouden wordt.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissie mee te spreken en bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken. Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze zal dan aan de raads- en commissieleden worden gestuurd. De agenda van de commissievergadering en de gemeenteraad is beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.