Raadscommissievergadering in het raadhuis

22 oktober 2019

Op dinsdag 29 en donderdag 31 oktober vinden er commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruikmaken van het spreekrecht.

 

Informatieve commissie op dinsdag 29 oktober om 20.00 uur

De commissie laat zich tijdens deze commissievergadering informeren over het Beleidsplan Sociaal Domein.

Besluitvoorbereidende commissie Begroting donderdag 31 oktober om 20.00 uur

Op de agenda van deze commissievergadering staat de bespreking van de begroting 2020.

Raadsvergadering Begroting op donderdag 7 november

De raad neemt een besluit over de begroting 2020 tijdens de raadsvergadering van donderdag 7 november. Deze vergadering is om 20.00 uur in het raadhuis.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.