Raadscommissievergadering in het raadhuis

1 oktober 2019

Op donderdag 3 en 10 oktober vinden om 20.00 uur besluitvoorbereidende commissievergaderingen plaats. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u gebruik maken van het spreekrecht. 

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 3 oktober

Ter bespreking tijdens deze commissievergadering zijn raadsvoorstellen over:

  • De aanbevelingen uit het Rekenkamerrapport ‘Bijstand op afstand. Onderzoek naar uitvoering Participatiewet’.
  • Beschikbaar stellen van een krediet voor renovatie sportcomplex tennisvereniging Langeland.
  • Instemmen verplaatsing huisvesting Krimpens Sociaal Team/KrimpenWijzer naar Raadhuisplein.

Besluitvoorbereidende commissie donderdag 10 oktober 2019

Ter bespreking tijdens deze commissievergadering is een raadsvoorstel over het Vaststellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de begrotingswijziging.