Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen: breng uw stem uit!

23 juli 2019

Gaat u stemmen bij de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart?

Voortaan worden de leden van de Provinciale Staten tegelijkertijd met de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen. De leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen worden eenmaal in de 4 jaar rechtstreeks gekozen.

Zo makkelijk mogelijk

Het is belangrijk dat u uw stem uitbrengt. Daarom maken wij het voor u zo makkelijk mogelijk. Zo bent u van 7.30 tot 21.00 uur van harte welkom in een van de stembureaus. En u kunt zelf kiezen in welk stembureau u gaat stemmen.

Laat uw stem horen

Bent u Nederlander, 18 jaar of ouder op de dag van de stemming en woont u op de dag van de kandidaatstelling in de provincie Zuid-Holland, dan kunt u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten. Als u op de dag van de kandidaatstelling rechtmatig in de gemeente Krimpen aan den IJssel woont en u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder, dan mag u stemmen voor de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

In de provincie Zuid-Holland doen voor de verkiezing van de Provinciale Staten 16 politieke partijen mee. Voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard doen 8 partijen mee. De kandidaten die voor deze partijen verkiesbaar zijn, staan op een kandidatenlijst die u inmiddels per post heeft ontvangen.

Neem stempas en identiteitsbewijs mee

Iedereen die mag stemmen ontvangt eind februari zijn of haar stempas(sen). Met deze stempas(sen) kunt u laten zien dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder deze stempas(sen) kunt u uw stem niet uitbrengen! Neem naast de stempas(sen) ook een identiteitsbewijs mee, zoals uw paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning of rijbewijs. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. De voorzitter van het stembureau is verplicht hiernaar te vragen. Mocht u uw stempas(sen) kwijtraken, dan kunt u uiterlijk 19 maart 2019 tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het Publiekscentrum in het raadhuis (Raadhuisplein 2).

Onderhandse volmacht

Als u op de dag van de stemming niet zelf kunt gaan stemmen, dan kunt u iemand anders volmacht verlenen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde). Geef de gemachtigde naast de volmacht ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Let op: zonder een kopie van uw eigen identiteitsbewijs kan de gemachtigde niet voor u stemmen!

De gemachtigde kan de volmachtstem(men) uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Krimpen aan den IJssel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Een gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen. Het geven van volmacht kan tot en met de dag van de verkiezingen.

Schriftelijke volmacht

Iemand machtigen kan ook door tussenkomst van de gemeente. Dan moet volmacht schriftelijk worden aangevraagd. U kunt een volmachtformulier in het raadhuis ophalen, invullen en ondertekenen en weer inleveren. Ook kunt u het formulier ‘Aanvragen stemmen bij volmacht’ downloaden via www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen, printen, invullen en retourneren aan de gemeente. Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. U kunt het formulier ook inscannen en retourneren aan verkiezingen@krimpenaandenijssel.nl.

Het formulier dient uiterlijk 15 maart 2019 in ons bezit te zijn.

Na de verkiezingen

Uiteraard worden na de verkiezingen de stemmen geteld. Dat begint meteen na het sluiten van de stembureaus om 21.00 uur. De uitslagen liggen direct na vaststelling ter inzage bij het Publiekscentrum en zijn te raadplegen via de website van de gemeente.

Meer weten?

Op www.krimpenaandenijssel.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over de gecombineerde verkiezingen van 20 maart a.s. terug.