WOZ-beschikking, bezwaarschrift

Dit product kunt u digitaal regelen via het WOZ-portaal of u maakt een afspraak
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde dan kunt u schriftelijk bezwaar maken of elektronisch via het WOZ Portaal op de website van de gemeente. Dat moet u doen binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bij de heffingsambtenaar van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Een bezwaar tegen de WOZ-waarde wordt ook aangemerkt als een bezwaar tegen de aanslag onroerende zaakbelastingen. Andersom geldt dit ook.

Voorwaarden

U moet het bezwaar motiveren en aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend. Machtigt u iemand anders om namens u een bezwaarschrift in te dienen, stuurt u dan een machtiging mee. Na het indienen van het bezwaarschrift ontvangt u een ontvangstbevestiging.
Vaak is nader onderzoek nodig. Als regel zal de taxateur het bezwaarschrift beoordelen, en indien nodig het object bezichtigen. Wilt u voor de uitspraak op het bezwaar worden gehoord, vermeldt u dat dan in het bezwaarschrift. Soms worden voor het maken van het bezwaar kosten gemaakt, waarvoor u een vergoeding kunt vragen. Dat moet u in uw bezwaarschrift doen, het gaat om kosten die door u aan een derde zijn betaald.

Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u de uitspraak. Hierin wordt aangegeven of het bezwaar geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond is. Wanneer het bezwaarschrift niet binnen 6 weken na de dagtekening wordt ontvangen, wordt het niet-ontvankelijk verklaard. Bent u het niet eens met de uitspraak dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank in Rotterdam. U moet het bezwaar motiveren en aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde.

Meer informatie

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift kunt u vinden op de website van het WOZ-portaal.

Levertijd

Voor het einde van het belastingjaar ontvangt u de uitspraak.