Wmo aanvragen

Voor vragen over de Wmo kunt u terecht bij de Krimpenwijzer, belt u daarvoor naar 0180-517590

Aanvragen Wmo

Heeft u hulp nodig en denkt u dat een Wmo-voorziening u hierbij kan helpen? Dan kunt u beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het uitgangspunt van de Wmo is wel dat een oplossing voor een hulpvraag eerst in de eigen omgeving moet worden gezocht. Als dat niet lukt moet de gemeente ondersteuning bieden. Dit heet ‘compensatieplicht’. De gemeente is volgens deze wet wel vrij in het vormgeven van deze ondersteuning.

Verhuizing krijgt voorrang

Alleen bij hoge uitzondering verstrekt de gemeente nog dure woningaanpassingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een traplift of een uitbouw van de woning. Als alternatieve oplossing werkt de gemeente zo goed mogelijk mee aan een verhuizing van de betrokkene naar een passende woning. Als een uitbreiding van een woning toch de beste oplossing blijkt, kiest de gemeente voor een losse, herplaatsbare woonunit.

Inspelen op te verwachten problemen

‘Ouderdom komt met gebreken’ is een alom bekend gezegde. Op latere leeftijd kan het moeilijk worden om bijvoorbeeld de trap te nemen en om in en uit een bad te stappen. De gemeente vindt dat inwoners hiervoor op tijd oplossingen moeten bedenken, zo nodig door een verhuizing naar een levensloopbestendige woning. Aan de andere kant zorgt de gemeente voor voldoende aanbod van deze woningen.

Regels verstrekking rolstoelen

U komt alleen in aanmerking voor een eigen rolstoel als u er dagelijks gebruik van maakt.  Als u de rolstoel slechts af en toe gaat gebruiken, kunt u terecht bij de ‘uitleen’ oftewel de Zorglijn, u kunt hiervoor bellen naar  0900-9300. Als u liever een rolstoel in eigen beheer heeft, kan geput worden uit de tweedehandsmarkt via bijvoorbeeld Marktplaats.nl.

Heffing van een eigen bijdrage

Voor rolstoelen wordt aan de gebruiker geen eigen bijdrage gevraagd. Ook personen onder de 18 jaar hoeven geen eigen bijdrage te betalen. In alle andere gevallen moeten Wmo cliënten wel een eigen bijdrage betalen.

Hoogte van de eigen bijdrage

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt en int de eigen bijdrage. Elke klant betaalt 19 euro per maand eigen bijdrage. Soms kan het even duren voor de eerste rekening van het CAK op de mat ligt.

Eigen verantwoordelijkheid

Voorgaande jaren kon u bij de gemeente met uw  hulpvraag terecht, waarna de gemeente vaak een hulpmiddel of een voorziening verstrekte. Die vanzelfsprekendheid is echter verdwenen, want de gemeente heeft sinds 1 januari 2011 striktere voorwaarden gesteld aan het ontvangen van een voorziening of hulpmiddel. Niet alleen omdat de gemeente minder geld ontvangt van de rijksoverheid voor de uitvoering van de Wmo, maar ook omdat het gemeentebestuur uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid van elke inwoner.

Meenemen

Voor het aanvragen van een Wmo-voorziening  kunt u contact opnemen met de Krimpenwijzer, tel. 0180-517590.