Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor dit product moet u een afspraak maken of u vraagt het digitaal aan bij Justis.
Gaat u werken met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen? Dan kan uw werkgever vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dat is een officieel bewijs van goed gedrag.

Voorkom extra kosten

Op internet zijn commerciële partijen actief die voor u een VOG-aanvraag kunnen klaarzetten. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis. Laat u uw VOG-aanvraag klaarzetten door zo’n bedrijf? Dan betaalt u de kosten die tot tientallen euro’s kunnen oplopen aan dat bedrijf.

Voor aanvraag VOG schippers zie; https://www.niwo.nl/?pageID=226

Digitaal aanvragen

Gaat u de VOG digitaal aanvragen? Dan zet uw werkgever de eerste stap: hij/zij zet de VOG aanvraag online voor u klaar. U krijgt vervolgens een e-mail van een screeningsautoriteit Justis met daarin een aanvraagcode. Met deze code kunt u online inloggen, uw aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om uw aanvraag succesvol af te ronden heeft de DigiD, IDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

Meenemen

Schriftelijke aanvraag via de gemeente

Wilt u een schriftelijke VOG-aanvraag doen via de gemeente? Dien dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u staat ingeschreven.

U krijgt dit formulier van de organisatie die de VOG van u nodig heeft. Meestal is dat uw (toekomstige) werkgever. Hij of zij geeft het volgende op het formulier aan:

1. Waarvoor is de aanvraag?

2. Waar moet Justis u als aanvrager op screenen (welk screeningsprofiel)?

Voor sommige sectoren zijn er specifieke screeningsprofielen, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel. Kiest de werkgever voor het algemeen screeningsprofiel, dan moet hij of zij de ‘risicogebieden’ en ‘functieaspecten’ opgeven waarmee u in de functie of werkzaamheden te maken krijgt.

Wat moet u zelf doen?

  • Soms moet u zelf nog uw eigen gegevens invullen op het aanvraagformulier.
  • De kosten voor de behandeling van een VOG-aanvraag via de gemeente zijn €41,35. Deze betaalt u bij de ambtenaar van de gemeente, die de aanvraag doorstuurt naar Justis.
  • De gemeente geeft u een kopie van de aanvraaggegevens. Controleer voor de zekerheid of de gemeente de gegevens van uw aanvraag juist heeft overgenomen.

Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen als u de aanvraag gaat indienen.

Let op: Vanaf juni 2022 is er een nieuw formulier uitgegeven voor het aanvragen van een VOG. Vanaf 1 september 2022 zal Justitie de oude formulieren niet meer in behandeling nemen. Let er op dat u het juiste formulier meeneemt naar de afspraak.

 

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag zijn € 41,35

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

Binnen 1 tot 4 weken ontvangt u bericht van Justis.

U ontvangt de VOG altijd per post op het woonadres dat u in de aanvraag opgeeft. Ook als u de aanvraag online heeft gedaan, krijgt u de VOG via de post. Justis stuurt de VOG naar u persoonlijk en niet naar uw werkgever of organisatie.

Extra informatie

Voor bepaalde groepen vrijwilligers wordt door de gemeente een subsidie verstrekt voor de aanvraag van een VOG. Meer informatie hierover leest u op: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Subsidiesvrijwilligerswerk.

U vraagt een VOG aan door een aanvraagformulier in te leveren bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via Dienst Justis of digitaal aanvragen. Voor digitaal aanvragen heeft u E-herkenning bedrijven nodig. Als u het formulier inlevert, moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen. U ontvangt dit formulier van diegene die een VOG van u verlangt, vaak een werkgever. Die moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Justis.