Ventvergunning

Vergunning voor promotionele activiteiten (wervingsactie)

U kunt voor de verkoop van goederen en aanbieding van diensten onder bepaalde voorwaarden een vergunning krijgen.

U kunt een vergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en het doen van promotionele activiteiten (wervingsactie).

Bij de vergunningaanvraag letten we op:

  • de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de bepaling in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • eventuele bijzondere omstandigheden

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders goederen of diensten te verkopen. Hieronder valt het tegen geld aanbieden van producten en diensten op alle, voor het publiek toegankelijke en in de openlucht gelegen locaties. Het verbod geldt naast de openbare ruimte ook voor op uw eigen grond. De manier waarop u iets aanbiedt (bijvoorbeeld venten of vanuit een voertuig of kraam) maakt niet uit. Wanneer u aan het venten bent houdt dit in dat u voortdurend in beweging bent en u biedt uw goederen steeds vanaf een andere plaats aan. Alleen tijdens een transactie (wanneer u iets verkoopt) mag u stilstaan. Het verbod geldt niet voor uitstallingen waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

Een Verklaring van Goed Gedrag kan onderdeel uitmaken van de vergunningprocedure.

 

Meenemen

U kunt een ventvergunning aanvragen voor het verkopen of verstrekken van goederen en diensten. Bij de vergunningaanvraag letten we op:

  • de aard, de omvang en het doel van uw goederen/diensten
  • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
  • de bepaling in het bestemmingsplan
  • het straatbeeld
  • eventuele bijzondere omstandigheden

Kosten

2022:
1 dag € 9,45
1 week € 12,55
1 maand € 22,65
1 jaar € 44,35

 

2023:
1 dag € 9,85
1 week € 13,05
1 maand € 23,55
1 jaar € 46,15