Reisdocument voor vreemdelingen

Voor dit product moet u een afspraak maken
Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wilt u in het bezit komen van dit paspoort, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen.

Met uw vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Voor veel landen heeft u nog wel een visum nodig. Ambassades in Nederland geven hier meer informatie over op hun website. Met uw vreemdelingenpaspoort kunt u zich identificeren.

Kinderen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen op elke leeftijd een eigen vreemdelingenpaspoort krijgen. Wel hebben ze schriftelijke of persoonlijke toestemming nodig van beide ouders. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Kinderen moeten altijd zelf aanwezig zijn bij het aanvragen èn het afhalen van een vreemdelingenpaspoort.

Voorwaarden

  • U moet kunnen aantonen dat u in het land van herkomst geen paspoort kunt krijgen;
  • U bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente Krimpen aan den IJssel;
  • Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Meenemen

  • Een geldig verblijfsdocument.
  • Pasfoto. Er gelden strenge eisen voor de pasfoto. De foto moet bijvoorbeeld in kleur zijn en recht van voren zijn gemaakt. Kijk hier voor de voorwaarden.
  • Uw huidige vreemdelingenpaspoort. Is uw vreemdelingenpaspoort gestolen?  Maak een afspraak voor paspoort vermissing en aan de balie van het Publiekscentrum wordt de vermissingsverklaring opgesteld;
  • Betaling vindt plaats bij aanvraag. U kunt met pin betalen.

Kosten

2022  € 57,30

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

De procedure duurt 2 tot 4 maanden. De procedure duurt lang omdat de IND en het ministerie van Buitenlandse zaken meebeslissen over uw aanvraag.

Extra informatie

U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.