Reisdocument voor vluchtelingen

Voor dit product moet u een afspraak maken
Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs.

Vluchtelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Dit is een reisdocument en is bestemd voor reizen naar landen buiten Nederland, met uitzondering van het land van herkomst. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Kinderen kunnen op elke leeftijd een eigen vluchtelingenpaspoort krijgen. Wel hebben ze schriftelijke of persoonlijke toestemming nodig van beide ouders. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Kinderen moeten altijd zelf aanwezig zijn bij het aanvragen èn het afhalen van een vluchtelingenpaspoort.

Voorwaarden

Om voor een vluchtelingenpaspoort in aanmerking te komen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Nederland;
  • U bent erkend als vluchteling;
  • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
  • U heeft een status als vreemdeling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Meenemen

zie voorwaarden pasfoto;

Uw huidige vluchtelingenpaspoort.

Op de volgende locaties in Krimpen aan den IJssel kunt u pasfoto’s laten maken:

  • Expert
  • Intertoys Heijkoop (ook voor Digitaal aan te vragen rijbewijzen)
  • Hal van het raadhuis (ook voor Digitaal aan te vragen rijbewijzen, zelfbediening)

Let op! Als u gebruik wilt maken van de fotocabine in het raadhuis, kom dan eerder op uw afspraak! De afspraaktijd is uitsluitend bedoelt voor de aanvraag, hierin is geen tijd berekend voor het maken van een pasfoto. Het hokje in het raadhuis is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en baby’s/kleine kinderen.

Kosten

2023 € 58,85

U kunt alleen met PIN betalen.

Levertijd

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Reguliere aanvragen worden uiterlijk op de 6e werkdag na de aanvraag geleverd. Spoedaanvragen die vóór 14.00 uur zijn aangevraagd, worden binnen 48 uur geleverd. Voor de spoedprocedure worden extra kosten in rekening gebracht.

Extra informatie

Paspoortwet
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001