Reisdocument voor vluchtelingen

Aanvragen reisdocumenten niet mogelijk op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en vrijdag 30 juli de gehele dag
Op maandag 2 augustus wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Naast nieuwe uiterlijke kenmerken is een belangrijke wijziging dat bij de identiteitskaarten ook vingerafdrukken opgenomen worden bij personen van 12 jaar en ouder. Hierdoor kun je vanaf donderdag 29 juli 12.00 uur t/m zondag 1 augustus 2021 geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort of identiteitskaart aan de balie doen. Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een andere datum!

Voor dit product moet u een afspraak maken
Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een legitimatiebewijs.

Vluchtelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Dit is een reisdocument en is bestemd voor reizen naar landen buiten Nederland, met uitzondering van het land van herkomst. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus.

Kinderen kunnen op elke leeftijd een eigen vluchtelingenpaspoort krijgen. Wel hebben ze schriftelijke of persoonlijke toestemming nodig van beide ouders. Dit geldt ook voor gescheiden ouders. Kinderen moeten altijd zelf aanwezig zijn bij het aanvragen èn het afhalen van een vluchtelingenpaspoort.

Vanaf 6 november is het verplicht om een mondkapje te dragen in het gemeentehuis.

Aanvragen

Om voor een vluchtelingenpaspoort in aanmerking te komen, moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Nederland;
  • U bent erkend als vluchteling;
  • U heeft niet de Nederlandse nationaliteit;
  • U heeft een status als vreemdeling met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Meenemen

zie voorwaarden pasfoto;

Uw huidige vluchtelingenpaspoort.

Kosten

2022 € 57,30

U kunt alleen met PIN betalen.

Levertijd

U kunt een vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Reguliere aanvragen worden uiterlijk op de 6e werkdag na de aanvraag geleverd. Spoedaanvragen die vóór 14.00 uur zijn aangevraagd, worden binnen 48 uur geleverd. Voor de spoedprocedure worden extra kosten in rekening gebracht.

Extra informatie

Paspoortwet
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001