Registratie levenloos geboren kind

U kunt uw levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP).  Dat doet u in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw kindje geboren is, en ook niet hoe lang geleden dat was.

Meer informatie over het registreren van uw levensloos geboren kind

Wilt u meer informatie over het registreren van uw levenloos geboren kind? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Meenemen

Aanvragen:

  • U kunt uw afspraak maken via het telefoonnummer 14 0180.
  • Voor in Nederland levenloos geboren kinderen is een akte van geboorte (levenloos) of een akte van levenloos geboren kind van de burgerlijke stand nodig voor opname in de BRP. Wij verzoeken u, indien u in het bezit bent, het afschrift van deze akte mee te nemen.
  • Uw kindje wordt geregistreerd in de BRP. Dit duurt een paar dagen. Als uw kindje is geregistreerd, krijgt u van ons bericht. Ook ziet u uw kindje (na twee tot drie dagen) als u inlogt in MijnOverheid.
  • De registratie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties die de BRP gebruiken. Uw zorgverzekering, de Belastingdienst of de Sociale verzekeringsbank krijgen dus geen bericht.

Voorwaarden:

  • U kunt als ouder alleen voor uzelf het verzoek doen.
  • Toen uw kind geboren werd, stond u ingeschreven in Nederland.
  • U moet op enig moment na 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond.