Openbare verlichting, verkeerslichten en/of slagboom

Een defect aan de straatverlichting, verkeerslichten of de slagboom, kunt u telefonisch melden aan de gemeente of via het meldingsformulier van de gemeente. De gemeente verricht zelf geen onderhoudswerkzaamheden aan deze objecten, maar geeft wel uw melding door en bewaakt de afhandelingstijd.

U vindt hieronder meer informatie over de soorten storingen en de oplostijden van de openbare straatverlichting.

Gemeente of Stedin?
Als de verlichting het niet doet, dan kan dat te maken hebben met de lamp of de stroomkabel. Om een storing door de juiste partij te laten oplossen, wordt eerst bepaald of het een lamp- of een kabelstoring is. Bij een kabelstoring wordt vervolgens bepaald of de storing in het deel zit dat in eigendom is van de gemeente of bij netbeheerder Stedin.

Hoe lang duurt het voordat de storing wordt verholpen?
Dit is afhankelijk van het veiligheidsrisico, de oorzaak en het aantal lantaarns dat niet brandt.
• Bij één lamp die niet brandt: de oorzaak zit vermoedelijk in de lamp. De gemeente streeft naar een oplossing binnen 10 werkdagen (via de onderhoudsaannemer openbare verlichting). 
• Bij vijf of meer lichtpunten die niet branden: er is waarschijnlijk iets mis met de stroomkabel van de netbeheerder/gemeente. De gemeente geeft de storing door aan Stedin . Stedin vangt binnen 2 werkdagen aan met het oplossen van de storing.
• Wanneer de oorzaak niet duidelijk is: het kan langer duren voordat een storing opgelost is. De melder krijgt hierover terugkoppeling van de gemeente.

Gevaarlijke situaties
Het kan voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan:

• Het deurtje van de lichtmast ontbreekt (de elektrische bedrading is onbeschermd);
• De lantaarn bungelt los aan de lichtmast;
• De lichtmast is aangereden en ligt over de weg;
• De lichtmast staat gevaarlijk scheef.
Constateert u een lichtmast die een gevaarlijke situatie kan opleveren? Meld dit direct bij ons.
Wij gaan de gevaarlijke situatie dan zo snel mogelijk verhelpen.

Storing verholpen maar nog geen licht?
Dit kan verschillende oorzaken hebben:

1. Kabelstoring in plaats van lampstoring
De aannemer van de gemeente kan overdag niet constateren of er een kabelstoring is, omdat er ’s avonds pas spanning op de kabel komt. Wel wordt er met een aggregaat getest of de lamp werkt. Als de lamp werkt, dan wordt de melding als opgelost beschouwd. Als de oorzaak echter een kabelstoring is, brandt de verlichting ’s avonds tóch niet. In dit geval vragen wij u een nieuwe melding te maken.
2. Sluimerstoring
Alleen bij bepaalde omstandigheden treedt storing op in de verlichting. Bijvoorbeeld bij een zwakke plek in een kabel waar vocht bij kan komen; bij droog weer doet de verlichting het en bij nat weer niet. Sluimerstoringen zijn lastig op te sporen en kunnen daardoor meer dan 2 weken duren.

Wij hebben uw meldingen nodig!
Het is belangrijk dat u een melding maakt wanneer de openbare verlichting niet werkt. Daarnaast is het ook mogelijk dat u bericht hebt gekregen van een opgeloste storing, maar tóch doet de verlichting het nog niet. Pas bij een nieuwe melding kan worden nagegaan of het aan de lamp of kabel ligt. U helpt ons daarom door het doen van een nieuwe melding, liefst met een korte toelichting. Dit kan via het meldingenformulier of door te bellen naar 14 0180. 

Bedankt voor uw oplettendheid!

Kosten

Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Levertijd

De afhandelingstijd van  een storing aan de openbare verlichting bedraagt 10 werkdagen, in  urgente gevallen zo spoedig mogelijk.
De afhandelingstijd van een storing aan een verkeerslicht bedraagt één werkdag, in urgente gevallen zo spoedig mogelijk.
De afhandelingstijd van een storing aan een slagboom bedraagt 2 uur.