Nederlandse identiteitskaart aanvragen

Voor dit product moet u een afspraak maken

Let op! Vanaf 1 augustus is een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Naast nieuwe uiterlijke kenmerken, is een belangrijke wijziging dat bij de identiteitskaarten ook vingerafdrukken opgenomen worden bij personen van 12 jaar en ouder.

Nieuwe identiteitskaarten aangevraagd vanaf 4 januari 2021 hebben een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl .

Voor een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) moet u twee keer persoonlijk naar het gemeentehuis komen: eenmaal voor de aanvraag en eenmaal voor het ophalen.

Voor zowel de aanvraag als het afhalen moet u een afspraak maken. Een Nederlandse Identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder is 10 jaar geldig. Voor personen tot 18 jaar is de kaart 5 jaar geldig.

De Nederlandse Identiteitskaart moet altijd in persoon worden aangevraagd en opgehaald. Dat geldt dus ook voor kinderen.

Kijk voor meer informatie over de aanvraag van een paspoort op paspoort aanvragen.

Voorwaarden

De Nederlandse identiteitskaart moet persoonlijk worden aangevraagd in de gemeente waar u bent ingeschreven.

Vanaf 12 jaar kan de Nederlandse identiteitskaart zelfstandig aangevraagd worden. Kinderen die nog geen 12 jaar oud zijn, hebben voor de afgifte van de Nederlandse identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van de degenen die het gezag (ouderlijke macht) over hen hebben. Meestal zijn dit beide ouders. Heeft één van de ouders alleen het gezag (ouderlijke macht), dan is toestemming van deze ene ouder voldoende.

De toestemming kunt u digitaal aanvragen met uw Digid. Voor het digitaal aanvragen gaat u naar de pagina. Toestemming minderjarige 

Deze toestemming wordt doorgestuurd naar afdeling Burgerzaken, waar u de aanvraag doet.

Heeft u geen Digid? Maak dan gebruik van het formulier “Toestemming reisdocument”. Dit kunt u hieronder downloaden, of is verkrijgbaar bij afdeling Burgerzaken. Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet ook een (kopie van) een geldig legitimatiebewijs worden overlegd.

 

Meenemen

Om een identiteitskaart aan te kunnen vragen, heeft u nodig:

  • één goedgelijkende kleurenpasfoto van goede kwaliteit. Kijk voor de voorschriften op paspoortinformatie.nl. Volgens de nieuwe richtlijnen mag de foto niet ouder zijn dan 6 maanden.
  • alle reisdocumenten die u bezit, ook als de geldigheidsduur al is verstreken (geldt ook voor buitenlandse reisdocumenten);
  • een ander geldig identiteitsbewijs als u geen ‘oud’ reisdocument hebt (bijvoorbeeld een rijbewijs);
  • tot 12 jaar is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of degene die het gezag heeft). Naast het volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier moet ook (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd van degene die de toestemming heeft verleend; Toestemmingsformulier voor minderjarigen
  • Heeft u geen reisdocument meer in bezit, bijvoorbeeld door diefstal, dan moet een vermissingsverklaring worden opgesteld. Maak een afspraak voor identiteitskaart aanvragen en aan de balie van de afdeling Burgerzaken wordt deze vermissingsverklaring opgesteld;
  • betaling vindt plaats bij aanvraag. Pin betaling heeft de voorkeur.

Op de volgende locaties in Krimpen aan den IJssel kunt u pasfoto’s laten maken:

  • Expert
  • Intertoys Heijkoop (ook voor Digitaal aan te vragen rijbewijzen)
  • Hal van het raadhuis (ook voor Digitaal aan te vragen rijbewijzen, zelfbediening)

Let op! Als u gebruik wilt maken van de fotocabine in het raadhuis, kom dan eerder op uw afspraak! De afspraaktijd is uitsluitend bedoelt voor de aanvraag, hierin is geen tijd berekend voor het maken van een pasfoto. Het hokje in het raadhuis is niet geschikt voor rolstoelgebruikers en baby’s/kleine kinderen.

Kosten

Betaling vindt plaats bij aanvraag van het document.

De kosten voor het aanvragen van een reisdocument in 2023 zijn:

Paspoort € 77,85
Paspoort tot en met 17 jaar € 58,85
Zakenpaspoort € 77,85
Spoedprocedure € 53,00 extra

ID kaart € 70,35
ID kaart tot en met 17 jaar € 37,95
Spoedprocedure € 53,00 extra

 

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

Reguliere aanvragen worden uiterlijk op de 6e werkdag na de aanvraag geleverd. Spoedaanvragen die vóór 14.00 uur zijn aangevraagd, worden binnen 48 uur geleverd. Voor de spoedprocedure worden extra kosten in rekening gebracht.

Extra informatie

De Nederlandse identiteitskaart moet altijd in persoon worden aangevraagd. Dat geldt dus ook voor kinderen!

Huisbezoek voor mensen met een fysieke beperking

Het kan zijn dat u vanwege een fysieke beperking niet in staat bent om naar de afdeling Burgerzaken te komen voor de aanvraag van een reisdocument. In dat geval kunt u vragen om een huisbezoek. Met fysieke beperking bedoelen we dat u op geen enkele andere wijze –denk aan bus, taxi of een andere vorm van begeleiding– in staat bent om naar het raadhuis toe te komen. Voordat het huisbezoek plaatsvindt, moet u een aanvraag doen bij de afdeling Burgerzaken. De medewerker zal vragen naar de aard van de fysieke beperking waardoor u niet naar het raadhuis kunt komen. De gemeente behoudt zich het recht voor te vragen naar een medische verklaring. Als u in aanmerking komt voor de service aan huis, dan komt een medewerker van de gemeente op afspraak bij u langs om de aanvraag van het reisdocument te regelen.

De Nederlandse identiteitskaart is geldig in de volgende landen:

Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Bondsrepubliek Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, IJsland, Zweden, Zwitserland. Voor Turkije geldt dat inwoners van Nederland visumplichtig zijn. Gaat u naar een ander land dan bovengenoemde landen dan moet u een geldig paspoort hebben.

Informatie het reizen met kinderen

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft sinds kort een nieuwe website. Informatie die eerst op de website van Defensie stond, staat nu op www.marechaussee.nl. Het gaat onder andere om informatie over reizen met kinderen.