Milieubeheer, vergunning of melding

Bij het starten van nieuwe bedrijfsactiviteiten of het veranderen van bestaande bedrijfsactiviteiten kunt u volstaan met een melding, als die activiteiten onder het Activiteitenbesluit vallen. U dient dan wel zelf na te gaan aan welke regels uit het Activiteitenbesluit u zich moet houden. Valt uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit dan moet u zich waarschijnlijk melden en een plattegrond en eventueel aanvullende informatie (zoals een bodem- of geluidsonderzoek) aanleveren. U kunt zich voor het Activiteitenbesluit alleen digitaal melden, via de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daar kunt u ook een overzicht downloaden van de voorschriften waaraan u zich moet houden.

Vergunning

Als u niet onder het Activiteitenbesluit valt, moet u een milieuvergunning aanvragen. Omdat een vergunningaanvraag zeer uitgebreid kan zijn, is het raadzaam om in een zo vroeg mogelijk stadium (voordat u uw bedrijf opricht of verandert) met de DCMR te overleggen. U krijgt dan tijdig informatie over de voorschriften die voor uw bedrijf gelden. Bovendien hoort u of afstemming met de procedures voor een bouwvergunning en Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) noodzakelijk is. Meer informatie vindt u hier.

Geen melding of vergunning

In uitzonderlijke gevallen valt een bedrijf niet onder het Activiteitenbesluit en is er ook geen milieuvergunning nodig. De DCMR kan u hierover informeren.

Kosten

Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.