Melding openbare ruimte

Meldingen over uw woonomgeving of de openbare ruimte kunt u direct doorgeven aan de gemeente. Hierbij kunt u denken aan defecte straatverlichting, overhangend openbaar groen, losliggende stoeptegels, rondzwervend afval, vernielde bushokjes, verstopte rioolkolken, dode dieren of glas op de fietspaden.

 

Meenemen

U kunt melding doen via de website, aan de Informatiebalie in het Raadhuis en telefonisch.

Er zijn ook zaken in de woonomgeving waar de gemeente weinig over te zeggen heeft. In zo’n geval werkt het sneller en beter als u zelf de verantwoordelijke instantie belt. Door bijvoorbeeld bij een storing in de gas- en elektriciteitslevering de storingsdienst van ENECO te bellen (0800-9009) en bij problemen met het drinkwater de storingsdienst van OASEN (0182-593772).

Heeft u een klacht over lawaai-, stank- of stofoverlast, mogelijke bodemverontreiniging of andere overlast van bedrijven? U kunt deze klachten dag en nacht telefonisch doorgeven aan de DCMR, 0888-333555 of online via het Milieuklachtenformulier DCMR. De DCMR behandelt geen klachten over particulieren, bouwen of slopen van panden, huisvuil of vervuiling van sloten en singels. Dit kunt u melden bij de gemeente of afhankelijk van de melding bij de politie of waterkwaliteitsbeheerder.

 

Levertijd

Uw melding buitenruimte wordt afgehandeld binnen de normtijden die de gemeente hanteert. Deze normtijden verschillen per melding. In de ontvangstbevestiging van de melding wordt de betreffende normtijd vermeld.