Loterij organiseren (klein kansspel)

Wilt u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt, dan heeft u een vergunning nodig. Dit is vastgelegd in de Wet kansspelen. U komt in aanmerking voor een vergunning als:

  • Het doel van de actie van algemeen belang is.
  • De uitgaven niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst (van verkoop loten).
  • De prijzen geen hogere waarde hebben dan 4.500,00 euro (bij een hogere waarde moet een aanvraag bij de Kansspelautoriteit worden ingediend).

Meenemen

Op uw aanvraag voor een loterijvergunning wordt binnen 3 weken beslist.

Kosten

Besloten: € 9,15
Overige: € 25,25